2013
22.04.

Tribina "Difuzni hotel u Konavlima"

Tribina "Difuzni hotel u Konavlima"

Difuzni hotel u Konavlima, tema je tribine namijenjene privatnim iznajmljivačima koja je u organizaciji Agroturizma Konavle održana u Cavtatu. Konzultant Robert Baćac predstavio je model difuznog hotela pred velikim brojem cavtatskih i konavoskih privatnih iznajmljivača zainteresiranih za ovakav način unaprjeđenja ponude smještajnih kapaciteta.

Difuzni hotel najmoderniji je oblik udruživanja privatnih iznajmljivača u kojem su sadržaji (recepcija, sobe, restoran i ostalo) raspršeni na više mjesta. U svijetu su poznati primjeri i trend difuznih hotela organiziranih u starim gradskim jezgrama gdje je udaljenost između hotelskih soba nekoliko ulica, do primjera ruralnog difuznog hotela gdje udaljenost između hotelskih soba može biti i do 50 kilometara.

Difuzni hotel pridonosi boljem poslovanju privatnih iznajmljivača, lakšoj promociji i prodaji, smanjenim troškovima u nabavi, boljim pregovaračkim pozicijama prema institucijama i turističkim faktorima, te u konačnici i najvažnije; produljenju turističke sezone na cijelu godinu.

"Konavle se turistički razvijaju i prednjače i na ovaj način, jer je Konavoska kuća, članica Agroturizma Konavle, već na pola puta do stvaranja prvog difuznog hotela u Hrvatskoj." - istaknuo je Baćac.

Baćac je iznio mogućnost organizacije tri difuzna hotela u Konavlima: jednog u povijesnoj jezgri Cavtata, drugog za područje Cavtata sa prigradskim naseljima i Molunta, te trećeg na ruralnom prostoru Konavala.

Tribini je prisustvovao i župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić koji je istaknuo da je Agroturizam Konavle zasigurno najuspješnija organizacija destinacijskog menadžmenta u našoj županiji, te da zato uživa punu podršku.

"Konavle imaju izvrsne potencijale u daljnjem razvoju turizma i Dubrovačko-neretvanska županija podržava takav pravac razvoja – rekao je Dobroslavić.