2014
06.05.

Uspješno odrađen Tečaj za higijenski minimum

Uspješno odrađen Tečaj za higijenski minimum

Članovi Agroturizma Konavle i djelatnici Zračne luke Dubrovnik uspješno su položili Tečaj za higijenski minimum, koji je zajednički organiziran i sastojao se od dva dijela, dvodnevnog predavanja u Domu kulture u Čilipima te potom ispitom nekoliko dana kasnije u OŠ Gruda. Inače, Tečaj za higijenski minimum zakonska je obveza svih pravnih osoba koje se bave proizvodnjom i usluživanjem hrane i napitaka.

Ovim tečajem završen je intenzivni predsezonski ciklus edukacije poduzetnika u ruralnom turizmu Konavala koji se sastojao od upoznavanja sa širokim spektrom zakonskih uredbi (porezna, sanitarna, plaćanja u poljoprivredi itd.), preko mogućnosti korištenja EU fondova do praktičnih edukacija na temu organizacije novih programa u turizmu posebnih interesa s ciljem produženja sezone te suradnje sa svim faktorima u turizmu, s naglaskom na turističke agencije.