2013
24.03.

"Nek' ne bude isto, neka bude čisto"

"Nek' ne bude isto, neka bude čisto"

Agroturizam Konavle organizirao je ekološku kampanju "Nek' ne bude isto, neka bude čisto", u sklopu koje su na cavtatskoj rivi građanima podijeljene i prigodne sadnice cvijeća. Na ovaj način Agroturizam Konavle dao je i konkretan doprinos za uređenje Cavtata i Konavala.

Cilj ekološke kampanje je ukazivanje na važnost zaštite okoliša i prepoznatljivog krajobraza za održivi razvoj Konavala te u konačnici za razvoj ruralnog turizma.

Ekološka kampanja prva je u nizu brojnih aktivnosti i projekata koje će Agroturizam Konavle pokrenuti u sklopu programa "Proljeće u Konavlima".