2013
27.08.

Odjel za vinogradarstvo, vinarstvo i vinski turizam

Odjel za vinogradarstvo, vinarstvo i vinski turizam

Odjel za vinogradarstvo, vinarstvo i vinski turizam u okviru Agroturizma Konavle osnovan je na sastanku konavoskih vinara u Kući Glavić na Poljicu.

Na osnivačkom sastanku razgovaralo se o problemima s kojima se susreću vinari te su se odredile temeljne smjernice rada Odjela u narednom razdoblju: kontinuirana edukacija vinara, promocija, organizirani nastup na tržištu i standardizacija kvalitete.

U narednom razdoblju konavoski vinari definirat će konkretne mjere i aktivnosti usklađene sa smjernicama rada i imenovati Radnu grupu koja će biti odgovorna za provedbu.

Također, odlučeno je kako će prva konkretna aktivnost Odjela biti skora jednodnevna manifestacije Trganje (berba grožđa), koja za cilj ima promovirati konavoska vina i vinsku regiju Konavle.

Inače, Agroturizam Konavle će u cilju još kvalitetnijeg rada i u drugim djelatnostima važnim za ukupni razvoj ruralnog turizma i destinacije Konavle poticati rad specijaliziranih Odjela.