2014
12.04.

OBAVIJEST ČLANOVIMA Natječaj za davanje u najam bicikla i opreme za bicikla u vlasništvu Agroturizma Konavle

 

Tajnik Udruge Agorturizam Konavle, temeljem čl. 4. Pravilnika o cikloturizmu, donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam bicikla i opreme za bicikla udruge

 

I.

Raspisuje se natječaj za davanja ponuda za najam bicikla i opreme za bicikla.

 

II.

Predmet najma su:

- 20 komada bicikla i to 5 komada bicikla marke Trek 7.3 FX 17.5, 10 komada bicikla marke Trek 7.3 FX 20, 5 komada bicikla marke Trek FX 22.5, te

- opreme za bicikla i to 20 komada bidona alu srebrni, 20 komada biciklističkih kaciga Attack L 58 – 62 cm, plavo-bijele, 20 komada zvona za bicikla al. 38 mm, te 20 komada nogica 24 – 28 srednja s pločicom regulir si.

 

III.

Na natječaj se mogu javiti samo članovi udruge Agroturizam Konavle. Bicikla i opremu za bicikla mogu dobiti u najam isključivo radi realizacije programa (nove) turističke ponude na području Konavala.

 

IV.

Natječaj traje 15 dana od dana raspisivanja (do 12. travnja 2014. godine do 27. travnja 2014. godine).

 

V.

Ponude se dostavljaju udruzi Agroturizam Konavle u pismenom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu „Udruga Agroturizam Konavle, Gruda bb, 20215 Gruda“ s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“.

Ponude moraju sadržavati:

- ime i prezime/naziv, adresu/sjedište ponuditelja,

- iznos najma i način plaćanja,

- vremensko trajanje najma,

- opis programa za čije ostvarenje će se unajmljeni bicikli i oprema za bicikle koristiti, koji program se mora održavati na području Konavala, s posebnom naznakom podudarnosti tog programa i ciljeva koje udruga želi postići

- način održavanja bicikla i biciklističke opreme koja se uzima u najam za vrijeme trajanja najma i garantirano stanje prilikom vraćanja po isteku najma,

- mogućnosti povremenog korištenja bicikla i opreme za bicikla od strane Agorturizma Konavle s točnim prijedlogom načina i učestalosti povremenog korištenja bicikla i oprema za bicikla od strane Agroturizma Konavle.

Ponuda može sadržavati i druge podatke vezane za reference ponuditelja, njegovo dosadašnje iskustvo u osmišljavanju, organiziranju i pružanju turističkih usluga, dodatne podatke vezane za kvalitetu i ostvarivost programa za čije ostvarenje će se unajmljeni bicikli i oprema za bicikle koristiti.

 

VI.

Odabir najboljeg ponuditelja vršit će se s obzirom na:

- ponuđeni iznos najma (po principu da je povoljnija ona ponuda koja glasi na veći novčani iznos),

- ponuđeno vrijeme najma (po principu da je povoljnija ona ponuda koga glasi na dulji vremenski period),

- način održavanja bicikla i biciklističke opreme (po principu da je povoljnija ona ponuda koja jamči bolje održavanje bicikla i biciklističke opreme tijekom trajanja najma i bolje stanje prilikom vraćanja po isteku najma),

- mogućnost povremenog prigodnog korištenja bicikla i opreme za bicikla od strane Agruturizma Konavle (po principu da je povoljnija ona ponuda koja predviđa češću mogućnost korištenja, fleksibilniji odabir termina korištenja, te veći broj bicikla s opremom za bicikla koja se na takav način mogu koristiti), te

- podudarnosti programa zbog čijeg se ostvarenje bicikli i biciklističke oprema uzimaju u najam i ciljeva koje udruga želi postići (po principu da je povoljnija ona ponuda koja ima više podudarnih točaka s ciljevima koje udruga želi postići).

Udruga Agroturizam Konavle nije dužna prihvatiti niti jednu ponudu koja prispije na natječaj.

 

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donijet će Radna skupina za odabir najpovoljnije ponude za davanje u najam bicikla i opreme za bicikla udruge Agroturizam Konavle (u daljnjem tekstu članka VII. Radna skupina).

Članovi Radne skupne mogu biti svi članovi udruge Agroturizam Konavle koji izraze namjeru za sudjelovanjem u radu Radne skupine.

Članovi Radne skupine ne mogu biti članovi udruge koji su ujedno i ponuđači za uzimanje u najam bicikla i opreme za bicikla, ali mogu promatrati postupak/rad Radne skupine.

Radna skupina će o svom radu/odluci sastaviti zapisnik koji trajno ostaje u arhivi udruge Agroturizam Konavle.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

 

VIII.

S izabranim ponuditeljem zaključit će se poseban ugovor.

 

U Konavlima, 12. travnja 2014. godine,

za Agroturizam Konavle

Perica Pušić, Tajnik